top of page

Familiebedrijven en hun medewerkers: een succesverhaal voor strategische verandering?

Familiebedrijven worden vaak aanzien als goede werkgevers. Ze hebben namelijk, meer dan niet-familiebedrijven, typisch een langetermijnvisie op hun bedrijf die ze ook doortrekken naar hun HR-beleid. Hierbij is het vaak hun doel om een bedrijfscultuur te creëren die gebaseerd is op vertrouwen, solidariteit en loyaliteit wat leidt tot een stabiele, betrokken en betrouwbare medewerkerskern in het bedrijf. Familiebedrijven trekken vooral werknemers aan die voor een lange periode in het bedrijf willen blijven. Dat blijkt ook uit de interviews die gevoerd werden in het kader van dit SBO-project: familiebedrijven streven ernaar een familiegevoel te creëren bij hun medewerkers door korte, persoonlijke en directe communicatielijnen met de eigenaarsfamilie en een informeel omgaan met elkaar.


Hoewel vaak wordt beweerd dat dit specifieke HR-beleid in familiebedrijven ervoor kan zorgen dat het bedrijf in een status quo blijft (en dus weinig ingrijpende veranderingen zal doorvoeren), heeft recent onderzoek net uitgewezen dat het hebben van een stabiel werknemers/HR-beleid hand in hand kan gaan met continue innovatie mede gedragen door betrokken en geëngageerde medewerkers. Het is namelijk zo dat familiebedrijven vaak focussen op het welzijn van hun medewerkers, waardoor deze zich geapprecieerd voelen en zich meer willen inzetten voor het bedrijf en de toekomst ervan. Om deze toekomst te garanderen zijn innovaties nodig. De tradities in de familiebedrijven en hun stabiele HR-beleid hoeven dus geen struikelblok te zijn, maar kunnen net een troef zijn om duurzame strategische veranderingen samen met medewerkers te realiseren.


Een ander voordeel van familiebedrijven met een goed doordachte langetermijnvisie is dat deze bedrijven beter in staat zijn om de delicate afwegingen te maken tussen het belang van de ondernemende familie en het belang van anderen bij het nemen van moeilijke beslissingen. Familiebedrijven zullen minder snel werknemers ontslaan in vergelijking met niet-familie bedrijven (cf. het “familiegevoel”). De meeste ondernemende families vinden het namelijk erg belangrijk om binnen de lokale gemeenschap gezien te worden als maatschappelijk verantwoorde werkgevers die zich bekommeren om het welzijn van werknemers.


Dat een solide, mensgericht HR-beleid van enorm belang is, is de laatste tijd nog maar eens extra duidelijk geworden. De coronacrisis heeft aangetoond dat een bedrijf de gezondheid en het welzijn van haar werknemers niet zomaar als vanzelfsprekend mag aanzien. Het wordt meer dan ooit een strategische prioriteit om een bedrijfsomgeving te creëren die rekening houdt met het welzijn van de werknemers, ook voor familiebedrijven. Enkel zo gaat een (familie)bedrijf in staat zijn om de juiste, gekwalificeerde mensen aan te trekken en vooral ook te behouden. Dit is in de ‘war for talent’ die er de dag van vandaag heerst belangrijker dan ooit tevoren.
Comments


bottom of page