top of page

Strategische verandering in familiebedrijven

Het onderzoeksproject

De dag van vandaag worden familiebedrijven, de dominante organisatievorm in Vlaanderen, geconfronteerd met een omgeving die continu in verandering is. Om te overleven en zich te kunnen blijven onderscheiden van de concurrentie is het dan ook cruciaal dat familiebedrijven zichzelf almaar opnieuw heruitvinden. Echter, veel familiebedrijven blijken vaak een eerder conservatieve houding aan te nemen en nogal weigerachtig te staan tegenover strategische verandering.

De vraag voor academici en beleidsmakers is dan ook onder welke condities familiebedrijven deze strategische inertie kunnen overwinnen en wél succesvol strategisch kunnen veranderen. Om op deze vraag een antwoord te kunnen bieden, zijn Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt samen een grootschalig onderzoeksproject rond strategische veranderingen in familiebedrijven gestart.

Vanuit academisch standpunt zal dit topic onderzocht worden aan de hand van vier belangrijke hiaten in de literatuur, resulterende in vier werkpakketten: controlesystemen, emoties, governance en financiering. Door de diverse perspectieven van deze vier werkpakketten met elkaar te integreren, zal er een overkoepelend wetenschappelijk kader ontstaan dat strategische veranderingen en veranderingsbereidheid in familiebedrijven blootlegt.

Naast een academisch luik, bestaat het onderzoeksproject uit een belangrijk valorisatieluik. Het einddoel van dit project is daarom het omzetten van de wetenschappelijk vernieuwende inzichten naar praktische tools die relevant zijn voor diverse stakeholdergroepen, zoals beleidsadviserende en –voorbereidende instanties, maatschappelijke organisaties en werkgeversorganisaties.

Dit project wordt gefinancierd door het SBO-programma van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

bottom of page