top of page
Zakelijke bijeenkomst

De partners

Tijdens het project worden we bijgestaan door verschillende partners. In de eerste plaats is er de gebruikersgroep. Deze groep bestaat uit verschillende organisaties. Zij verlenen het nodige advies zodat de praktische relevantie van het project gewaarborgd wordt. De beleidsadviserende en beleidsvoorbereidende instanties willen de resultaten gebruiken om een omgeving te creëren die stimulerend is voor bedrijven om strategisch te veranderen. De maatschappelijke organisaties willen de inzichten gebruiken om de effectiviteit van hun leden te verhogen inzake het monitoren, adviseren en aanbieden van resources. De werkgeversorganisaties willen de inzichten gebruiken om hun leden beter op te leiden omtrent de barrières en drivers van strategische verandering. Daarnaast zorgt het FWO ook voor de financiering van het project. Als laatste hebben we de klankbordgroep die bestaat uit verschillende familiebedrijven. Zij staan ons bij wanneer we resultaten willen aftoetsen aan de praktijk.

Gebruikersgroep

Financiering

Klankbordgroep

bottom of page