top of page

Zijn managementinnovaties een oplossing voor groeiproblemen door financieringsbeperkingen?

Beperkte toegang tot externe financiering is een probleem waarmee veel bedrijven geconfronteerd worden. In deze situatie is het erg moeilijk of zelfs volledig onmogelijk voor bedrijven om financiering te bekomen van externe partners, zoals banken of leveranciers. Deze bedrijven kunnen dus enkel gebruik maken van intern gegenereerde financiële middelen (bijvoorbeeld winsten), waardoor ook de vooropgestelde investeringen maar gedeeltelijk of niet doorgevoerd kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat de groei van de bedrijven in het gedrang komt.


Het probleem van beperkte toegang tot externe financiering zien we vooral terugkomen bij kleine en middelgrote bedrijven, waaronder ook familiebedrijven. Zij hebben vaak niet voldoende financiële en niet-financiële gegevens beschikbaar op basis waarvan de kredietwaardigheid van de onderneming beoordeeld kan worden. Dit zorgt voor een groter risico voor de kredietverlener waardoor de kredietaanvraag niet wordt goedgekeurd.


Gezien de moeilijkheden waarmee bedrijven met beperkte toegang tot externe financiering kampen, voeren deze bedrijven vaker kostenbesparende veranderingen door. Denk maar aan het verminderen van de uitgaven aan R&D of het terugschroeven van bepaalde exportinitiatieven. Deze veranderingen zorgen er inderdaad voor dat er minder geld nodig is waardoor het probleem van de beperkte toegang minder zwaar weegt. Echter zorgen deze veranderingen er óók vaak voor dat de groei van het bedrijf wordt beperkt.


Niettemin heeft onderzoek uitgewezen dat er specifieke veranderingen zijn die ervoor zorgen dat bedrijven beter kunnen omgaan met de nadelen van de beperkte financieringsmogelijkheden én die de groei van het bedrijf positief beïnvloeden. Het gaat hier meer bepaald om kostenbesparende managementinnovaties: dit zijn veranderingen die voor nieuwe organisatorische processen en structuren zorgen en tegelijkertijd ook tot doel hebben om de nood aan kapitaal in de onderneming te verminderen. Managementinnovaties met een focus op het verbeteren van de efficientie en het verminderen van de (werk)kaptaalvereisten, zorgen ervoor dat eenzelfde output kan worden gerealizeerd met minder financiële input. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het invoeren van het just-in-time principe bij het beheer van de voorraad.


De cijfers wijzen uit dat het doorvoeren van kostenbesparende managementinnovaties vaker voorkomt bij bedrijven met beperkte toegang tot financiering. Door middel van deze kostenbesparende innovaties komen er financiële middelen vrij die gebruikt kunnen worden voor nieuwe investeringen en dus de groei van de onderneming. Hierdoor wordt het negatieve effect van de beperkte toegang tot financiering op de groei van het bedrijf deels teniet gedaan. Het is dus belangrijk dat bedrijven die geconfronteerd worden met financieringsbeperkingen weten dat het invoeren van deze innovaties een – gedeeltelijke – oplossing kan zijn voor hun groeiproblemen.


Sowieso is het voor ieder bedrijf nuttig om kostenbesparende managementinnovaties door te voeren, gezien het positieve effect van deze innovaties op de groei van het bedrijf. Het invoeren van deze managementinnovaties is echter niet vanzelfsprekend. Bedrijven hebben vaak dat extra duwtje nodig om deze veranderingen door te voeren. De confrontatie met beperkte financieringsopties kan dus gezien worden als zo’n duwtje.

Comments


bottom of page