top of page

“Stilstaan is achteruitgaan”: strategische veranderingen in familiebedrijven

Organisaties worden vandaag geconfronteerd met een omgeving die continu in verandering is. Om op lange termijn succesvol te kunnen zijn en zich te blijven onderscheiden van de concurrentie, moeten organisaties dus flexibel zijn en bereid zijn strategische veranderingen door te voeren. Hoewel minstens 70% van het Belgisch economisch landschap uit familiebedrijven bestaat, is er weinig geweten over hoe deze bedrijven omgaan met strategische veranderingen. Bovendien zien we dat familiebedrijven er vaak niet in slagen het bedrijf succesvol over te dragen naar volgende generaties. Betekent dit dan dat familiebedrijven te vaak voor de status quo kiezen? En wat is er nodig om als familiebedrijf geslaagde strategische veranderingen door te voeren? Om dit te ontrafelen, hebben Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen samen een grootschalig onderzoeksproject opgezet rond strategische veranderingen in familiebedrijven. In dit onderzoek worden de determinanten en impact van strategische veranderingen in deze unieke context doorgrond.


In de eerste plaats kijken we naar de specifieke veranderingen die familiebedrijven doorvoeren. Eerste resultaten tonen aan dat ze voornamelijk meer gaan investeren in materiële vaste activa, zoals gebouwen of machines. Zo’n 51% van de familiebedrijven geeft aan hier de afgelopen drie jaren op ingezet te hebben. Ook het toevoegen van nieuwe productlijnen is een veelvoorkomende strategische verandering binnen familiebedrijven. Van de bevraagde familiebedrijven heeft 36% deze specifieke verandering doorgevoerd. Deze strategische veranderingen komen meer voor in familiebedrijven dan in niet-familiebedrijven. Strategische veranderingen in de vorm van fusies of overnames komen dan weer minder vaak voor bij familiebedrijven, namelijk slechts in 11% van de gevallen. Dit is minder dan bij niet-familiebedrijven, waar 19% deze verandering ondernam. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat familiebedrijven er vaak naar streven de controle over het bedrijf binnen de familie te houden, iets wat bemoeilijkt kan worden door fusies of overnames.


Vervolgens kijken we ook naar de acties die familiebedrijven nemen om strategische verandering te ondersteunen. Hierbij zien we dat familiebedrijven vooral opteren voor het verhogen van de tewerkstelling. Meer dan 40% van de familiebedrijven heeft in de afgelopen drie jaren haar tewerkstelling verhoogd. Deze uitbreiding van het personeelsbestand is vaak vereist voor het succesvol implementeren en operationeel houden van de uitbreidingen die hierboven werden toegelicht. Echter, door de COVID19-crisis is de mate waarin familiebedrijven hun personeelsbestand uitbreiden lichtelijk afgenomen. Ook het wijzigen van interne organisatieprocessen en – structuren is een veelgebruikte actie die ongeveer een vierde van de familiebedrijven ondernemen om strategische verandering te bevorderen. Wanneer we familiebedrijven vergelijken met niet-familiebedrijven, blijken deze dezelfde acties ter implementatie van strategische verandering te ondernemen. Er is echter wel een verschil in de mate waarin ze deze acties ondernemen, in dat opzicht dat niet-familiebedrijven doorgaans in grotere mate hun tewerkstelling verhogen. Ook het wijzigen van organisatiestructuren pakken ze op grotere schaal aan dan familiebedrijven. Hoewel familiebedrijven dus duidelijk bewust inzetten op acties ter ondersteuning van strategische veranderingen, is de grootte orde waarmee niet-familiebedrijven er op inzetten hoger.

Comments


bottom of page