top of page

De gevolgen van COVID-19 op strategische veranderingen

Bijgewerkt op: 18 feb. 2022

Continuïteit garanderen is essentieel voor familiebedrijven. Helaas werden ze in 2020 met een extra uitdaging geconfronteerd om deze doelstelling te kunnen garanderen: de COVID-19 crisis. Hierdoor werden familiebedrijven meer dan ooit op de proef gesteld en uitgedaagd om hun bedrijfsvoering te herzien, wat te merken is in de initiatie en implementatie van strategische veranderingen. In ons onderzoek vergelijken we de jaren voorafgaand aan de crisis (namelijk 2018 en 2019) met het crisisjaar 2020 en vinden we enkele opmerkelijke resultaten.


Door de COVID-19 crisis zijn bedrijven meer belang beginnen hechten aan het opvolgen van hun prestaties. We merken dat het gebruik van prestatie-indicatoren om afwijkingen van de vooropgestelde doelstellingen te monitoren, is toegenomen. Door middel van deze prestatie-indicatoren heeft men een beter zicht op de situatie waarin het bedrijf zich bevindt.


Daarnaast merken we ook een duidelijke impact van de COVID-19 crisis op de financiële toestand van bedrijven. Enerzijds zien we heel wat bedrijven die moeten terugvallen op hun opgebouwde reserves om deze moeilijke situatie door te komen. Cijfers tonen aan dat familiebedrijven meer reserves opbouwen dan niet-familiebedrijven, wat hen in deze crisissituatie een groot voordeel oplevert. Anderzijds zijn er ook bedrijven die door de crisis liquiditeitsproblemen ondervinden en daardoor nood hebben aan bijkomende financiering. Het goede nieuws is dat een derde van de familiebedrijven aangeeft nog steeds geen problemen te hebben met toegang tot financiering. Langs de andere kant is er dan weer wel een stijging van 13% naar 15% merkbaar in het aantal bedrijven dat wel geconfronteerd wordt met een weigering van de banken om deze bijkomende financiering te verstrekken.


Om de COVID-19 crisis door te komen, hebben familiebedrijven toch duidelijk een aantal acties ondernomen, wat te merken is in de sterke stijging in de implementatie van strategische veranderingen in 2020. Familiebedrijven blijken vooral op volgende strategische acties ingezet te hebben:

  • Er werden vaker grote kostenbesparingen uitgevoerd. Waar in 2018 en 2019 respectievelijk 16% en 19% van de bevraagde familiebedrijven aangaf kostenbesparingen doorgevoerd te hebben, was dit in 2020 maar liefst 34%.

  • 31% van de familiebedrijven heeft getracht zichzelf op een nieuwe manier in de markt te zetten, terwijl dit in 2018 en 2019 slechts 13% en 22% was.

  • In 2020 is 34% van de familiebedrijven gestart met de ontwikkeling van een nieuw product of nieuwe dienst, ten opzichte van 19% in 2018 en 24% in 2019.

  • Ook andere strategische acties zoals het wijzigen van de interne werking, het doorvoeren van personeelsverminderingen en het aanzienlijk veranderen van de bedrijfsorganisatie werden in 2020 aanzienlijk meer ondernomen dan in voorgaande jaren.

Opmerkelijk is ook de sterke toename in digitalisering binnen familiebedrijven. Maar liefst 54% van de familiebedrijven geeft aan hier in 2020 sterk op ingezet te hebben, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2018. Dit kan enerzijds verklaard worden door het feit dat veel organisaties tijdens de COVID-19 crisis ook hun producten/diensten online gingen aanbieden, en anderzijds moesten omgaan met de opkomst van het vele telewerken. Het feit dat familiebedrijven zo actief hebben ingezet op al deze strategische acties kan mede verklaren wat eerder onderzoek heeft aangetoond, namelijk dat familiebedrijven beter bestand blijken tegen de COVID-19 crisis dan niet-familiebedrijven.

コメント


bottom of page